Bel mij terug
Neem contact op met onze klantenservice
0184 - 422 001   facebook

Annuleringsverzekering

Wat is een annuleringsverzekering?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan?
Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de touroperator
meestal niet je hele reissom. Deze verzekering biedt dekking
voor het gedeelte dat je niet terug krijgt, inclusief eventuele
aanvullende kosten die je moet maken. 

Voor wie?

Je kunt deze verzekering afsluiten voor jezelf en de
mensen met wie je op reis gaat.
 
De verzekering geldt alleen voor de mensen die op het
polisblad staan.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of
onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een
ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische
behandeling. Als je door complicaties bij je
zwangerschap niet kunt reizen, heb je ook recht op een
vergoeding.

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen
verplicht. Mag je op medische gronden die inentingen of
medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis
annuleren? Dan krijg je die kosten vergoed.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e
of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende
situatie komt. 

Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon-
)ouders en (stief-)kinderen. Familieleden in de 2e grad
zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind.

Werk

De verzekering biedt dekking als je een nieuwe baan
hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als
je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een woning
toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van
annulering.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een natuurramp, epidemie
of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te
misleiden (fraude). Er zijn meer oorzaken waardoor je
geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen
recht geven op dekking, staan genoemd in de
voorwaarden.

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Sluit de Kortlopende Annuleringsverzekering af binnen
7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering
begint op de datum op de polis.

Je kunt de Kortlopende Annuleringsverzekering niet
wijzigen. Verandert er iets aan de reis, dan moet je
opnieuw een verzekering aanvragen.