Annuleringsverzekering

Wat is een annuleringsverzekering?
Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de touroperator meestal niet je hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terug krijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Voor wie?
Je kunt deze verzekering afsluiten voor jezelf en de mensen met wie je op reis gaat.

De verzekering geldt alleen voor de mensen die op het polisblad staan.

Gezondheid
Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Covid-19 valt hier ook onder. Als je door complicaties bij zwangerschap niet kunt reizen, heb je ook recht op een vergoeding.

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen verplicht. Mag je op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis annuleren? Dan krijg je die kosten vergoed. Excl. Covid-19!

Familie
De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.

Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon-) ouders en (stief-)kinderen. Familieleden in de 2e graad zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind.

Werk
De verzekering biedt dekking als je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning
Als je annuleert omdat je onverwacht een woning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering.

Ramp in het buitenland
Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

​​​​​​​Wanneer keren wij niet uit?
Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.

​​​​​​​Afsluiten, wijzigen en stoppen
Sluit de Kortlopende Annuleringsverzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum op de polis.

Je kunt de Kortlopende Annuleringsverzekering niet wijzigen. Verandert er iets aan de reis, dan moet je opnieuw een verzekering aanvragen.

Familieparken

Meer dan 4.000 vakantiehuizen door heel Europa.

Vakantiebestemmingen

Wintersport

  • Oostenrijk
  • Frankrijk
  • Zwitserland
  • Tsjechië
  • Duitsland

Algemeen

  • Neem contact op
  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Reisverzekering afsluiten
  • Algemene voorwaarden